Vårt globala nätverk

Distributörslista

Molderm®-varumärket är baserat på produkter av högsta kvalitet med unika egenskaper i kombination med ett koncept där kringtjänster och specialutvecklade tekniska lösningar, liksom utbildningssystem, kommer att höja nivåerna för hela branschen. Därför är varje enskild leverantör noggrant utvald.

För att säkerställa samma kvalitet och service runt om i världen tecknas omfattande distributionsavtal med varje part där alla aspekter av konceptet och produkten Molderm® regleras.

Är du intresserad av att få exklusiv distributionsrättighet för Molderm® i ditt land? Klicka på “bli distributör”   nedan för ansökan och första kontakt.

Distributör för alla länder som inte har en exklusiv distributör.

Mareli Medical AB
Västra Varvsgatan 16F
21115 Malmö, Sweden

Telefon: +46(0)21-244 00
Email: info@marelimedical.com
marelimedical.se

Om du vill diskutera hur du blir en exklusiv distributör för en region, använd detta formulär:  become-a-distributor