Fullservicekoncept 

Ett helhetsgrepp för att skapa en bättre bransch

Äntligen kan vi presentera den första filler- och biostimuleringsprodukten med ett fullservicekoncept för dem som arbetar med estetiska injektioner. Baserat på ett holistiskt koncept där behandlare, patienter och hela vår bransch sätts i fokus för att stärka och höja standarden för hela industrin

Molderm® -konceptet bygger på fem noggrant studerade områden i vår bransch där vi som global tillverkare och distributör sätter den nya högre standarden för vår bransch. Tillsammans skapar vi en säkrare och bättre estetisk industri. Nedanför hittar du de fem områden Molderm® bygger på. Klicka på det område du vill läsa mer om.

PRODUKTEN

Molderm

Vi lämnar den gamla eran av föråldrad teknik och produkter bakom oss och välkomnar den uppdaterade, nya moderna Molderm® -kollektionen av fillers. Baserat på vår patenterade Fine-Tuning Technology™ har vi skapat den perfekta balansen mellan de funktioner vi alla vill ha i en perfekt filler. Skapad i Sverige, tillverkad i Schweiz.

UTBILDNING

the-education

Valet av distributör och produkt är viktigt för att säkerställa kvaliteten på en klinik. När man arbetar med Molderm® vet man att man arbetar med en produkt av högsta kvalitet på marknaden som, endast via exklusiva distributörer, tillhandahåller högkvalitativ verifierad utbildning.

SUPPORT

The SUPPORT

Molderm Aesthetics säkerställer kvalitet. Därför tecknar alla distributörer ett avtal som säkerställer allt från leveransvillkor, öppettider, flexibilitet, mentalitet, utbildning och värderingar som måste följas för att bli distributör. Detta är viktigt för att vi på global nivå ska kunna säkerställa allt från arbetsmiljö, arbetsförhållanden, kundservice och kvalitet.

På så sätt får man samma kvalitet och support oavsett var i världen man befinner sig.

FORSKNING OCH UTVECKLING

The SCIENCE

På Molderm Aesthetics har vi ett dedikerat team som bara arbetar med att utveckla morgondagens industri kring estetiska injektioner.

Vårt team strävar efter att utveckla innovativa produkter och tjänster som tar oss själva och branschen framåt. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att titta på branschen ur ett bredare perspektiv och inte bara på produktutveckling.

DISTRIBUTION

The DISTRIBUTION

Molderm®-varumärket är baserat på produkter av högsta kvalitet med unika egenskaper i kombination med ett koncept där kringtjänster och specialutvecklade tekniska lösningar, liksom utbildningssystem, kommer att höja nivåerna för hela branschen. Därför är varje enskild leverantör noggrant utvald.

För att säkerställa samma kvalitet och service runt om i världen tecknas omfattande distributionsavtal med varje part där alla aspekter av konceptet och produkten Molderm® regleras.

VÄRLDSOMSPÄNNANDE DISTRIBUTION

Molderm® distribueras via och ENDAST av ett exklusivt distributionsnätverk för att säkerställa samma kvalitet och identitet, gemensamma värderingar och koncept, oavsett var man befinner sig. Man kan enbart beställa Molderm® -produkter från den distributör som är ansvarig för det område man befinner sig i. Klicka på “se distributörslistan” nedan för att hitta din distributör.

Är du intresserad av att få exklusiv distributionsrättighet för Molderm® i ditt land? Klicka på “bli distributör” för ansökan och första kontakt.