GLOW +

GLOW+

CLASSIC

Reducera föråldringsprocessen

MOLDERM® GLOW+ är en del av Molderm Aesthetics banbrytande anti-ageing program som även inkluderar MOLDERM® GLOW.

MOLDERM® GLOW+ är framtagen för stimulering av kroppens egen produktion av kollagen och elastin genom direkt interaktion med fibroblaster i huden.

MOLDERM® GLOW+ ska injiceras i mellanlagret av dermis.

Nästa generations biostimulator!

MOLDERM® GLOW+ är en helt ny formula av icke korslänkad hyaluronsyra i spektrumet mellan låg-, hög- och ultrahög molekylvikt. Den är framtagen för en mer långsiktig, intensiv och djupgående effekt av biostimulering. Vår patenterade Fine-Tuning Technology™ möjliggör att vi kan lägga vårt fokus på de molekylstorlekar som, via receptorer, bäst stimulerar de celler som är direkt kopplade till produktionen av människans olika typer av kollagen och elastin samt olika proteoglykaner. Sammantaget innebär detta en kraftig reducering av människans föråldringsprocess av huden.

MOLDERM® GLOW+ ska injiceras i mellanlagret av dermis.

En spruta MOLDERM® GLOW+ innehåller 40 mg hyaluronsyra.

MOLDERM® GLOW+ bör enbart användas på sund och välbalanserad hud. För att åstadkomma detta rekommenderas först en kur med MOLDERM® GLOW (2-3 behandlingar med 1-2 veckors mellanrum). huden är sund och välbalanserad rekommenderas två till tre behandlingar med MOLDERM® GLOW+ med 1-2 veckors mellanrum. Efter varje behandling utför man med fördel en lätt massage för att underlätta spridningen av produkten i vävnaden.

Se behandlingsplan nedan för optimalt resultat.

Behandlingsplan för GLOW & GLOW+

En komplett behandlingsplan för stabilisering och stimulering av huden.

Behandlingsperioden börjar enligt nedan tabell med MOLDERM® GLOW och slutförs sedan med MOLDERM® GLOW+.

Behandlingarna sker med 1-2 veckors mellanrum.

MOLDERM® GLOW+ bör enbart användas på sund och välbalanserad hud. För att uppnå detta utförs först behandlingar med MOLDERM® GLOWmed 1-2 veckors mellanrum enligt tabellen nedan. När en välmående och välbalanserad hud har uppnåtts fortsätter behandlingen medMOLDERM® GLOW+ med 1-2 veckors mellanrum enligt tabellen nedan.tabellen nedan. Efter varje behandling kan en lätt massage med fördel görasför att underlätta spridningen av produkten i vävnaden.

Kund

< 30 år

30-45 år

> 45 år

Behandling 1

GLOW

GLOW

GLOW

Behandling 2

GLOW

GLOW

GLOW

Behandling 3

GLOW +

GLOW +

GLOW   

Behandling 4

GLOW +

GLOW +

Behandling 5

GLOW +

Behandling 6

GLOW +

Kund

Behandling 1

< 30 år

GLOW

30-45 år

GLOW

> 45 år

GLOW

Kund

Behandling 2

< 30 år

GLOW

30-45 år

GLOW

> 45 år

GLOW

Kund

Behandling 3

< 30 år

GLOW +

30-45 år

GLOW +

> 45 år

GLOW

Kund

Behandling 4

< 30 år

30-45 år

GLOW +

> 45 år

GLOW +

Kund

Behandling 5

< 30 år

30-45 år

> 45 år

GLOW +

Kund

Behandling 6

< 30 år

30-45 år

> 45 år

GLOW +

För att bibehålla en sund balans i huden och produktion av kollagen rekommenderas ovanstående behandlingsplan två gånger om året.
Notera att ovanstående skall ses som generella rekommendationer.
Hänsyn skall alltid tas till individens hudstatus vid konsultation.

Injektionstekniker för GLOW & GLOW+

MOLDERM® GLOW & GLOW+ skall alltid injiceras i mellanlagret av dermis.

Efter utförd behandling skall en lätt massage genomföras på det behandlade områden för att hjälpa produktens spridning i vävnaden.

Molderm® picotage-teknik
Picotage-tekniken bör utföras med små kvaddlar av 0,05 – 0,1ml produkt som ett rutmönster genom att distansera punkterna, bland dem,
med cirka 1,5 – 2 cm mellanrum. Du kan använda de medföljande 30G, 13mm nålarna eller valfri 30G, 4mm mesoterapinålar.

Molderm® linjär teknik
Med hjälp av de medföljande nålarna, är det möjligt att använda Molderm® retrograd linjär teknik.

Fanning-teknik
Vid behandling av större områden rekommenderas retrograd fanning teknik.

Molderm® 3-punkts kanylteknik
Med MOLDERM® GLOW & GLOW+ är det möjligt att använda 27Gx40mm eller 30Gx25mm trubbig kanyl och distribuera produkten med retrograd fanning teknik eller retrograd linjär teknik.

Molekyl från MOLDERM® GLOW+ interagerar med en fibroblast

VÄRLDSOMSPÄNNANDE DISTRIBUTION

Molderm® distribueras via och ENDAST av ett exklusivt distributionsnätverk för att säkerställa samma kvalitet och identitet, gemensamma värderingar och koncept, oavsett var man befinner sig. Man kan enbart beställa Molderm® -produkter från den distributör som är ansvarig för det område man befinner sig i. Klicka på “se distributörslistan” nedan för att hitta din distributör.

Är du intresserad av att få exklusiv distributionsrättighet för Molderm® i ditt land? Klicka på “bli distributör” för ansökan och första kontakt.