Post Market Study

Utvärderingsresultat

Internationell Post Market Study

Vår RnD -avdelning arbetar ständigt med att förse oss med transparent uppdaterad data. Alla distributörer och ”viktiga opinionsbildare” åtar sig att, i samarbete med oss, genomföra vår internationella studie om patienter så att vi på ett öppet sätt alltid kan kommunicera den senaste uppdaterade informationen vid användandet av Molderm®.

Antal involverade patienter
0
Antal involverade behandlare
0

Är du nöjd med lyftkapaciteten? (jakande svar)

ANDRA MÄRKEN 82%
MOLDERM 99%

Är du nöjd med nålens gauge och längd? (jakande svar)

ANDRA MÄRKEN 95%
MOLDERM 100%

Har du observerat några negativa reaktioner efter injektionen? (nekande svar)

ANDRA MÄRKEN 78%
MOLDERM 100%

Har nålen någonsin lossnat? (nekande svar)

ANDRA MÄRKEN 83%
MOLDERM 99%

Är sprutans gradering tillräckligt tydlig och tillfredsställande? (jakande svar)

OTHER BRANDS 82%
MOLDERM 100%

Är du nöjd med injektionskraften? (jakande svar)

ANDRA MÄRKEN 72%
MOLDERM 100%

Är du nöjd med den omedelbara effekten? (jakande svar)

ANDRA MÄRKEN 90%
MOLDERM 98%

Är du nöjd med varaktigheten? (jakande svar)

ANDRA MÄRKEN 85%
MOLDERM 99%

Är du nöjd med varaktigheten i läppar? (jakande svar)

ANDRA MÄRKEN 70%
MOLDERM 100%

VÄRLDSOMSPÄNNANDE DISTRIBUTION

Molderm® distribueras via och ENDAST av ett exklusivt distributionsnätverk för att säkerställa samma kvalitet och identitet, gemensamma värderingar och koncept, oavsett var man befinner sig. Man kan enbart beställa Molderm® -produkter från den distributör som är ansvarig för det område man befinner sig i. Klicka på “se distributörslistan” nedan för att hitta din distributör.

Är du intresserad av att få exklusiv distributionsrättighet för Molderm® i ditt land? Klicka på “bli distributör” för ansökan och första kontakt.