Social Media Content

SoMe för kliniker som använder Molderm® 

Vi har tagit fram lite material för användning i dina kanaler för sociala media.

Filerna kan användas fritt på sociala media men var snäll och ändra inte i materialet.

Var snäll och använd @moldermaesthetics och #molderm när du postar.

VÄRLDSOMSPÄNNANDE DISTRIBUTION

Molderm® distribueras via och ENDAST av ett exklusivt distributionsnätverk för att säkerställa samma kvalitet och identitet, gemensamma värderingar och koncept, oavsett var man befinner sig. Man kan enbart beställa Molderm® -produkter från den distributör som är ansvarig för det område man befinner sig i. Klicka på “se distributörslistan” nedan för att hitta din distributör.

Är du intresserad av att få exklusiv distributionsrättighet för Molderm® i ditt land? Klicka på “bli distributör” för ansökan och första kontakt.